Endra nettleige frå 1. juli

Nettleiga auka med om lag 4 % frå 1. juli for Linja sine kundar. Her kan du lese om kvifor det skjer og kva det betyr for deg.

Helikoptersynfaring i veke 26-27

Synfaringa gjeld inspeksjon av høgspentnettet (distribusjon- og regionalnett) i delar av Linja sitt nettområde. Synfaringa er planlagt å starte opp måndag 24. juni.

Årsrapport 2023: Driftsesultat på 399 mill. kr

Samla driftsinntekter vart i 2024 1 246 mill.kr, og Linja AS fekk eit driftsresultatet på 399 mill. kr. Netto finanskostnader er 123 mill. kr og resultat før skatt er 276 mill. kr.

Tindra har blitt ein del av Linja

Linja eig og driv no også nettet i Stranda kommune, som inkluderer Hellesylt, Liabygda og Geiranger. Tindra Nett og Linja fusjonerte vinteren 2023/2024.

Auka behov for straum gir kø

Statnett og Linja har vurdert kapasitet i nettet. Statnett aukar grensa for behandling til 5W. Vi behandlar søknader innan den grensa.

Oppdatert prosess for tilknytingssaker frå 1 MW

Mange søker om tilknying til straumnettet. Det er mange søknader, og mange søkjer om opp mot fleire hundre MW. Det fører til kø i tilknytinga. Linja arbeider saman med Statnett om å vurdere tilknyting i heile prisområde NO3.