Området vårt

Konsesjonsområdet vårt er:

 • Vestland: Askvoll, Bremanger, Gloppen, Kinn, Stad, Stryn og delar av Sunnfjord
 • Møre og Romsdal: Fjord, Giske, Hareid, Herøy, Sande, Sula, Stranda, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørsta og delar av Ålesund

I tillegg er Linja nettutviklingskoordinator i desse kommunane:

 • Vestland: Aurland, Fjaler, Hyllestad, Lærdal, Sogndal, Solund, Vik, Årdal, Høyanger nord for Sognefjorden og resten av Sunnnfjord
 • Møre og Romsdal: Haram, Sykkylven, Vestnes og resten av Ålesund

I dag er det avgrensa kapasitet i store delar av kommunane Giske, Hareid, Herøy, Sande, Sula, Ulstein, Volda, Ålesund og Ørsta kommunar. Det er også utfordringar i Fjord, Stranda, Stryn, Vanylven og regionalnettet i Vestnes. Det kan også vere utfordringar andre stader i nettet, særleg for større utbyggingar.

Kor stort er straumbehovet ditt?

Det er litt ulike rutinar etter kor stort straumbehov du har, sjølv om prosessen følgjer dei same stega.

Mindre kundar med tilknyting under 250 A / 100 kW
Ta kontakt direkte med autorisert elinstallatør. For einebustader, hytter og andre mindre prosjekt er det autorisert elinstallatør som søkjer for deg, og tek seg av innmelding om tilknyting.

Store kundar med tilknyting over 250 A / 100 kW
Ved større prosjekt må du bruke skjemaet. Du må melde inn så tidleg som mogleg. Det er mange saker for tida, og du må rekne med saksbehandlingstid på opp til fire månader.

Større kundar med tilknyting over 500 kW / 2 GWh
Då må du leggje fram meir dokumentasjon. Du treng blant anna ei vurdering av mognad (modenhet) for prosjektet. Prosjektet må vere mogen før du får reservere plass i nettet. Sjå meir på Kø, reservasjon og modenhet (fornybarnorge.no).

Svært store kundar med søknader over 5W / 20 GWh
Her skal søknadene gå til Statnett.

Prosessen for tilknyting til nettet

 1. Søknad
  Søk tidleg. Det tek tid med saksbehandling og gjennomføring. Før du skal søke må du ha informasjonen på plass. Dette gjeld kva det skal søkast om og kvar det her (gardsnummer/bruksnummer). Du kan legge ved kart, situasjonsplan og forklarande tekst. Du må også ha ein plan om maksimal effekt for uttak og/eller produksjon, og om du skal ha fastkraft eller fleksibel tilknyting.
 2. Saksbehandling
  Linja vurderer om prosjektet kan gjennomførast, til kva kostnad, mogleg løysing og anleggsbidrag. Linja utarbeider eit estimat på kva det kostar å knytte seg til nettet, som du må akseptere. Vidare må du forplikte deg til å dekke kostnadene med utgreiing før vi kan gå vidare.
 3. Planlegging
  Etter saksbehandlinga blir den tekniske løysinga prosjektert og planlagd i detalj. Det blir også skrive ein avtale om «anleggsbidrag», altså den delen av dei same kostnadene du som kunde må betale. Avtalen inkluderer også tidsfristar og krav som det er viktig at du set deg inn i.
 4. Gjennomføring
  Nødvendige tiltak blir gjort i nettet for å gjere det mogleg å kople deg til med riktig kapasitet.
 5. Tilknyting
  Når arbeidet i nettet er utført, kan sjølve tilknytinga skje. Deretter blir straummålarar montert av autorisert installatør og prosjektet er fullført.

Kapasitetsmangel på Sunnmøre og i Stryn

Det er for lite kapasitet i nettet til nye kundar i store delar av Sunnmøre og Stryn. Samtidig aukar behovet for elektrifisering av næringsliv, bilpark og andre delar av kvardagen vår.

Nokre prosjekt blir lagt i kø eller får avslag. Vi har opna for moglegheita for «tilknyting med vilkår». Det betyr at du må tole å bli kopla heilt eller delvis ut ved gitte driftssituasjonar. Det blir laga ei gjensidig avtale mellom Linja og deg som kunde om det.

Saman med Statnett arbeider Linja med tiltak som aukar nettkapasiteten. Målet er at fleire av prosjekta er ferdige i 2028 og 2032.

Ofte stilte spørsmål