Dokumentet «Instruksar frå driftsleiar» inneheld alle rutinane og instruksane som sikrar at de utfører arbeidet i tråd med forskrifta om sikkerheit ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Vi har også samla andre standardar og skjema på denne sida.

Prekvalifiserte installatørar blir kompensert for arbeidet dei gjer for Linja. Prisane blir KPI-justert kvart år.