Vi uttaler oss også om straumbrot i vårt nettområde på Sunnmøre, i Nordfjord og Sunnfjord.

Rune Kiperberg
administrerande direktør rune.kiperberg@linja.no
Christin Hagevik Aare
fagleiar, kommunikasjon og berekraft 97 98 39 62 christin.aare@linja.no
Atle Isaksen
viseadministrerande direktør atle.isaksen@linja.no

Relevante sider