Melding om installasjon i Elsmart

Lever melding på førehand når du skal gjennomføre installasjonsarbeid for endring av OV (overlastvern), arbeid i målepunkt, ny installasjon, nytt anlegg i eksisterande installasjon og større endringar/utvidingar i installasjonen.

For hasteoppdrag/feilinstallasjonar kan du melde inn så snart som råd i etterkant.

Fristar og feilmeldingar

Du må melde frå- og tilkoplingar av inntak, og anleggskasser/byggestraumskap til kundesenter@linja.no.

Fristar

  • Feil og jordfeil må meldast til Linja av kunde dersom Linja skal dekke evt. kostnader for feil på nettet.
  • Frå- og utkopling, inntak: 5 yrkesdagar frå innsending til utføring, 3 yrkesdagar frå godkjenning til utføring
  • Byggestraumskåp/ anleggskasser: 5 yrkesdagar frå melding til utføring

Installere i eigen bustad

Informasjon om kva du kan og ikkje kan gjere finn du i Elsikkerhetsportalen. Det enklaste og beste er om arbeidet blir meldt på vanleg måte via installatør. Dersom det ikkje er mogleg kan du sende informasjon til dle@linja.no og legge ved skjemaet melding om installasjonsarbeid.