Elbil: Slik ladar du trygt og smart

Mange skaffar seg elbil. Då er det viktig å lade trygt. Les sidene våre på Elsikkerhetsportalen for oppdaterte tips og reglar for trygg lading av elbil. Det er også viktig å lade bilen på tidspunkt der du ikkje brukar mykje straum. Det gir lågare nettleigerekning for deg, og sørgjer for at vi utnyttar nettkapasiteten betre.

Smart straumbruk løner seg

For å få god oversikt over forbruket ditt anbefaler vi at du brukar Mi side (LENKE). Der ser du kor mykje straum du brukar. Viss du har aktivert HAN-porten og kopla han til smarthustenester kan du få sanntidsoversikt. I følgje SSB fordeler straumbruket seg slik: oppvarming (60 %), varmtvatn (15–20 %), elektrisk utstyr i heimen (10–15 %) og lys (10 %). Du kan bruke smarthus-løysingar for å styre straumen. Det løner seg mest å redusere oppvarming og varmtvatn.

Tre enkle tips som gir deg lågare straumrekning og smartare straumbruk:

 1. Aktiver HAN-port og skaff deg ei smarthus-løysing. Desse kan ofte regulere termostatar og elbil-lading slik at du ikkje brukar mykje straum på ein gong.
 2. Reduser innetemperaturen med 1 grad. Det reduserer ofte straumen du brukar til oppvarming med om lag 5 %. I eldre hus løner det seg ofte med etterisolering og utskifting av gamle vindauge.
 3. Dusj kortare, installer sparedusjen og vurder tiltak med varmtvasstanken.

Få betre styring: Aktiver HAN-porten

Alle automatiske straummålarar har ein utgang/port som heiter HAN (Home Area Network). Denne kan du kople til kommunikasjons- eller smarthus-løysingar som hjelper til deg til å overvake, analysere og styre energiforbruket ditt. Du opnar og stengjer HAN-porten gratis på Mi side.

Mi side

Få oversyn over straumforbruket ditt og aktiver HAN-porten din.

Produser straum sjølv: Bli plusskunde

I framtida treng vi meir straum og smarte forbrukarar. Vurderer du solcellepanel på taket eller andre energiløysingar der du kan produsere eigen straum? Då kan du gjere avtale med oss og selje overskytande energi til straumnettet. Sørg for at du møter tekniske krav og kontakt kundesenter@linja.no for å bli plusskunde. Sjå korleis du kan få støtte til solcelletiltak på eigen bustad hos Enova.

Lær deg meir om straummålaren

Med AMS-målar treng du ikkje lese av forbruket ditt. Målaren rapporterer dette sjølv. AMS står for avanserte måle- og styringssystem, men kallar det like ofte "smart straummålar" eller "automatisk straummålar".

Det er også mogleg å kople målaren opp mot ulike smarthus-løysingar og dermed styre straumbruken på ein betre måte.

Vil du stenge straumen i periodar?

Du kan stenge straumen frå intern brytar på målaren. Då vil målaren ha kommunikasjon, og samtidig rapportere null forbruk. Det er viktig å gjere dette i staden for å skru av hovudsikring. Les meir i manualen til din straummålar.

Er du usikker på om straummålaren målar rett?

Det løner seg å gjennomføre eigen målarkontroll. Oftast kjem feilen frå eige utstyr og anlegg.

 1. Gå inn på Mi side, og finn forbruksoversikt
 2. Sjekk "akkurat no" på målaren din.
  1. Kamstrup-målar: Trykk tre gonger på grøn knapp på måler, sjekk at det står kW til høgre i displayet. Les av verdi for kW
  2. Nuri-/Kaifa-målar: Trykk fire gonger på gul knapp på måler, sjekk at det står “1.70” oppe til høgre i displayet. Les av verdi for kW
 3. Ta ut ei og ei sikring, og legg merke til endringar i displayet. Då finn du ut kva kurs det er mest forbruk på.
 4. Finn ut kva som er kopla til kursen.
 5. Viss du framleis trur det er feil med målaren kan du bestille målarkontroll på Di side. Det er eit fast gebyr for ein slik kontroll som du blir belasta.

Set deg inn i brukarmanualen til straummålaren din. Lenke ligg nedst på sida.