Trinn nr Kapasitetledd Kr/mnd inkl mva Kr/år inkl mva
Trinn 1 0-5 kW 250 3000
Trinn 2 5-10 kW 471 5652
Trinn 3 10-15 kW 664 7968
Trinn 4 15-20 kW 828 9936
Trinn 5 20-30 kW 1 155 13 860
Trinn 6 30-50 kW 1 925 23 100
Trinn 7 over 50 kW 3 563 42 756

Basert på Linja sine kundar sitt forbruksmønster vil omlag 56% av kundane vil ligge på trinn 1 heile året. Om lag 36% vil ligge på trinn 2. Berre 3% vil ligge på trinn 4 eller høgare.

Energiledd Dagtid april-sept Natt/helg april- sept Dagtid okt- mars Natt/helg okt- mars
Energiledd øre/kWh eks avgifter 21,00 15,00 23,00 17,00
Energiledd øre/kWh inkl. avgifter 48,36 40,86 50,86 43,36
Forbruksavgift 16,69 øre/kWh*
Redusert forbruksavgif 0,554 øre/kWh
Enova 1 øre/kWh
Enova bedrift 800 kr/år

* Kan bli endra etter endeleg statsbudsjett er kjent

Gjennom å jamne ut straumforbruket, kan privatkundar redusere nettleiga i høve døma.

Storkundar med forbruk over 100.000 kWh har eigen prismodell. Les meir om dette her.