Straum til deg.
Kraft til det nye.

Linja fraktar straumen gjennom djupe dalar og over breie fjordar fram til folk og bedrifter. Det har gjort oss til livsnerven for både kvardagsliv og næringsliv frå Askvoll i sør til Ålesund i nord. Linja leverer krafta som legg grunnlaget for den elektriske framtida.Linja

Har straumen gått?

Her kan du finne informasjon om aktuelle og/eller planlagde straumstansar.

Sjå straumstanskart
Berekraft i Linja

Kvar dag arbeider vi med infrastrukturen som sørgjer for grøn omstilling.

Les meir
Prosjekt

Vi forsterkar og betrar infrastrukturen i straumnettet. Sjå kva vi arbeider med her.

Les meir
Eltryggleik

Unngå brann og ulykker med smart og trygg bruk av straum heime og i yrket ditt.

Les meir