Frå 1. januar 2024 dekkjer straumstøtta 90 % av prisforskjellen mellom 73 øre/kWh og timepris. På Mi side finn du ein kalkulator som reknar ut forbruket ditt, spotpris og straumstøtte dag for dag, eller time for time

Ordninga er for hushald, gards- og grendeverk og bustadselskap (som burettslag). Det er ei eiga ordning for landbruksbedrifter. Sjå lenkjer nedst på denne sida.

Ofte stilte spørsmål