Her kan du sjå dei kva for cookier vi har på domenet www.linja.no.

Informasjonskapslar (cookies). Denne nettsida brukar informasjonskapslar (cookies), som er teknologi for å bruke funksjonar og samle inn informasjon om brukarar av nettsida. Dei ulike kategoriane cookies kan vere nødvendige for å få sidene til å fungere, samle inn informasjon til statistikk og bruk, eller sørgje for marknadsføring tilpassa deg på sidene.

Cookies er små tekstfiler som nettstadar kan bruke for å gjere opplevinga til brukaren meir effektiv.

Lova seier at vi kan lagre informasjonskapslar på eininga viss dei er strengt nødvendige for drifta av dette området.

Andre typar informasjonskapslar må du samtykke til at vi lagrar.

Denne nettstaden bruker ulike typar cookies. Nokre er lagt inn av ein tredjepart, dersom tenester frå denne tredjeparten blir viste på sidene våre.

Statistikk

Statistikk-cookies hjelper eiere til å forstå hvordan besøkende kommuniserer med nettsteder ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

_ga (Google)

Hensikt: Registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data om hvordan besøkende bruker nettstedet.
Utløpsdato: 2 år
Type: HTTP Cookie

ga# (Google)

Hensikt: Brukes av Google Analytics til å samle data om hvor mange ganger en bruker har besøkt nettstedet samt datoer for første og siste besøk.
Utløpsdato: 2 år
Type: HTTP Cookie