Har du oppdaga ei straumleidning på bakken, eit ope straumskap, eit tre som har falt over ei straumlinje, tung snø på linja eller andre uvanlege forhold som kan vere farlege? Hugs at det kan vere livsfarleg å vere bort i eller å kome i nærleiken. Hald avstand, og meld frå oss slik at vi kan rette opp feilen.

Bruk skjemaet vårt under for å sende melding og bilde. Dersom du sender inn dette på kveldstid eller helg blir det ikkje behandla før neste yrkedag.

Relevante sider