Tilknyting av bustad, hytte eller behov for meir straum

Det varierer kor mykje kapasitet som er ledig i straumnettet. Derfor er det viktig at du søkjer tidleg dersom du planlegg å byggje eller får behov for meir straum.

Byggestraum

Dersom du skal bygge nytt, treng du straum tidleg i prosessen og ei slik provisorisk straumtilkopling er kallar vi byggestraum. Her er rutinane for bestilling av byggestraum.

Søk om gravemelding

For å unngå skadar på kablar og røyr som ligg i bakken, skal alle sende gravemelding før du gjer gravearbeid på eigendomen sin. Då får du påvist kva kablar vi har.

Arbeid nær linja

Det er eigne reglar for å arbeide nær straumlinjene. Det er viktig at du følgjer desse reglane for dykkar eigen tryggleik, og for å sikre at det ikkje blir straumbrot.

Flytting av kabel

Skal du kople frå eller flytte straumkabel kan du kontakte oss så hjelper vi deg med dette. Du må betale for dette arbeidet.