Tindra har blitt ein del av Linja

Linja eig og driv no også nettet i Stranda kommune, som inkluderer Hellesylt, Liabygda og Geiranger. Tindra Nett og Linja fusjonerte vinteren 2023/2024.

– Vi gler oss over å ha fått Stranda og deira tilsette med på Linja-laget , seier Rune Kiperberg som er adm. dir i Linja.

Kritisk infrastruktur og beredskap

Samfunnsutvikling, grønt skifte og elektrifisering er ord vi ofte høyrer i media. Men ikkje alle tenkjer over det må vere tilstrekkeleg straumnett og nok kraft for at vi skal kunne nå klimamåla og utvikle samfunnet.

– Vi er glade for å kome inn i eit sterkt kompetansemiljø. Dette vil styrke utvikling i samfunnet og gi oss ein enda betre beredskap. Alt i alt er det svært positivt for både oss tilsette, og innbyggjarane i Stranda kommune, seier Dag Ronald Sylte, tillitsvald i Tindra.

– Linja er eitt av dei størte nettselskapa i landet og dette er med på å sikre utviklinga av forsyningsnettet i Tindra sitt område for framtida, og bidra til ei god samfunnsmessig utvikling og drift av ein av dei viktigaste infrastrukturane i samfunnet, seier Arve Hovdenak, dagleg leiar Tindra Nett.

Fakta om Linja
  • Fjerde største nettselskapet i landet
  • Om lag 102 000 kundar
  • Regionalnett i 27 kommunar frå Sognefjorden til Romsdalsfjorden
  • Distribusjonsnett i 20 kommunar
  • 310 tilsette
  • Totalkapital på om lag 6,5 mrd.