Linja - eitt av landets største nettselskap

Samanslåing med Mørenett
Straumbrot

Straumbrot

Når straumen går er vårt mannskap ute for å fikse det. Nokre gonger er det planlagt, og andre gonger er det uhell eller uver som er årsaka. Har du mista straumen? Sjekk kartet og gi beskjed dersom ikkje problemet er registrert.


Uver

Uvêr gir utfordringar

Uvêr pågår og vi har hatt fleire straumbrot. Montørar er på staden.


Trafikk i Ålesund sentrum, bilde frå Google 21.11.2023 kl 08:30

Trafikk i Ålesund sentrum

Det har vore noko ventetid på bilistar i Ålesund sentrum grunna gravearbeid. Trafikken er nesten tilbake til normalen. Onsdag mellom2-14 blir det manuell dirigering igjen.Montørar i arbeid

Tindra er blitt ein del av Linja

Linja kollegaer

Karriere i Linja

Her kan du finne ledige stillingar i Linja.


Bygge og grave

Bygge og grave

Skal du utføre gravearbeid, må du sende gravemelding før arbeidet. Det kan vere viktige straumkablar som sikrar forsyning og som kan vere livsfarlege å skade. Når alt er klart, og du får klarsignal kan du starte. Set deg inn i kva som er gjeldande reglar og anbefalingar.


Ingeniører i bysentrum

Tilknytning til nettet

Linja har områdekonsesjon for det området der du skal bygge prosjektet ditt. Det betyr at vi har tilknytnings- og leveringsplikt. Når du planlegg ny tilknytning, må vi først undersøke om denne er driftsmessig forsvarlig. En slik prosess går gjennom flere steg.


Ei stikkontakt det veks gras på

Smart straum

Når straumrekninga blir høg er det ofte små ting som skal til for å spare straum. Lys, varme og elektriske apparat bruker straum gjennom dagen. Når du har kontroll på kva som brukar straum, kan du ved hjelp av smartare styring redusere forbruket og utan at det går ut over komforten.


Eit godt belyst hus i snødekt landskap

El tryggleik

Dei fleste brannar startar i det elektriske anlegget eller ved feil bruk av elektriske apparat. Difor er det lurt at du får utført ein el-kontroll av bustaden din. Ditt lokale eltilsyn sjekker at det elektriske systemet er som det skal, og at den elektriske intallasjonen ikkje har feil eller mangar som kan utgjere ein risiko i bustaden din. Du får også råd og tips om trygg straumbruk.