Bygge og grave

Det er mykje å tenke på når ein skal bygge, grave eller rive. Her finn du informasjon som kan vere til hjelp.

Alle som skal utføre gravearbeid på eigendomen sin må sørge for ei gravemelding. Ei gravemelding inneheld mellom anna kart som viser våre installasjoner i arbeidsområdet, og gir opplysninga om kva anlegg som kan bli berørt av gravinga. For å be om gravemelding må du gå inn på nettsida til Geomatikk. Der kan du registrere nye gravemeldingar, effektivt halde oversikt over alle dine førespurnader og status.