Trafikk i Ålesund sentrum

Sak oppdatert 21.11.2023 kl 14:30

Trafikken tilbake som normalt

Grunna gravearbeid ved Hellebroa i Ålesund sentrum, har billistar måtte vente på gjennomkjøring. Tirsdag er begge felt opne, og trafikken flyt fint. Trafikk dirigentar er på plass fram til midnatt dersom det blir behov for manuell dirigering.

Arbeidet er framskunda, og ein reknar med å bli ferdig med arbeidet innan onsdag morgon kl 06.00.

Kraning onsdag

Det bli kraning på same plassen onsdag mellom 12.00 og 14.00, der trafikken blir manuelt dirigert i dette tidsrommet.

Straumstans

I samband med dette arbeidet vil det bli ein straumstans på omlag 30 minutt i tidsrommet mellom 18 og 22 tirsdag kveld. Alle kundar det gjeld er varsla på sms.