Utsatt ny nettleige ordning

Den nye ordninga som skulle gjelde frå 1.januar 2022 er utsatt.

Frå 1.1.2022 skulle det tre i kraft ein ny prismodell for nettleige. Vi har sendt ut informasjon om dette til alle kundane våre. Men fredag 17 desember 2021 tok regjeringa ei heilomvending og fjerna pålegget. Det var difor opp til nettselskapa å avgjere om ein ville innføre den nye ordninga eller ikkje. Linja har valt å følgje oppmodinga og utsett den nye ordninga. Det betyr at den eksisterande ordninga held fram.


Informasjonen under gjeld den planlagde ordninga som no er utsatt. Den er altså ikkje gjeldande frå nyttår.


Spørsmål og svar om den utsette ordninga