Nettleigeprisar

Alle som har straumtilførsel til bustaden sin eller til eit lokale må betale nettleige. Prisen vert fastsett kvart år av myndigheitene.

Alle som har straumtilførsel til bustaden sin eller til eit lokale må betale nettleige. Nettleiga du betalar skal dekkje dei kostnadene Linja har med å transportere straumen trygt fram til deg, byggje og halde ved like eit robust straumnett.

Nettleiga består av ein del som skal dekkje nettselskapa sine drifts- og utbyggingskostnader, i tillegg kjem avgifter som vi krev inn på vegne av staten.

Det er styresmaktene, representert ved NVE (Noregs Vassdrags- og energidirektorat), som kontrollerer og regulerer kor høg nettleiga kan vere i dei enkelte områda av landet.

Sjå gjeldande nettleige frå 1. juli 2022 under.

Nettleige 2023

Nettleige 2022