Gravemelding

Alle som skal utføre gravearbeid på eigendomen sin, må sende gravemelding før gravearbeidet tek til. Dette er for å unngå skader på kablar, rør og anna utstyr som kan ligge i bakken

Alle som skal utføre gravearbeid på eigendomen sin må sende gravemelding før gravearbeidet tek til. Dette gjeld også dersom du skal sette ned gjerde- og rekkverkstolpar. Kontakt Geomatikk AS dersom du skal gjere gravearbeid i ein av kommunane der Linja er netteigar.


Kabelsøk


Linja kan hjelpe til med å lokalisere kablar i bakken. Kabelpåvisning er i utgangspunktet gratis og skjer innan fem virkedagar frå bestilling. Dersom du ønskjer arbeidet utført på kortare tid, kostar dette 600,-. Viss kablar, røyr og anna utstyr vert skada under graving, vert graveansvarleg belasta for kostnader med reparasjonar.


Linja skal også varslast dersom du planlegger arbeid med anleggsmaskinger innan 30 meter frå ei høgspentlinje.


Linja er netteigar i Askvoll, Flora, Bremanger, Kinn, Stad, Gloppen og delar av Sunnfjord.